Zakładanie profilu na Zambrow.org:


Wyrażam zgodę* na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MARKOMP z siedzibą w Zambrowie, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) w celach administracyjnych, marketingowych oraz informacyjnych. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o: adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie wglądu do danych oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności podania danych.

Twoje dane są chronione w pełni zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych. więcej »

* osoba niepełnoletnia musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.